Kerstin Wimmer

Tidiga kontakter
Första gången jag kom i kontakt med bibliodrama var på en konferens i Bad Segeberg, någon gång tidigt 1990-tal, där jag deltog i en av arbetsgrupperna.  Jag har sedan deltagit i bibliodramagrupper många gånger i Bad Segeberg och en gång på Lidingö med Lotta Geisler och Lotta Dahmberg. Jag har gått en tvåårig utbildning i Tyskland i kroppsmedvetande ledd av Ellen Kubitza och Dorothea Jöllenbeck. Så småningom har jag börjat leda bibliodramagrupper själv.

Erfarenheter som bibliodramaledare 
En gång för några år sedan på den internationella bibliodramakonferensen i Gelnhausen ledde jag en grupp, där Gerhard Marcel Martin, Wolfgang Teichert och Wolfgang Wesenberg deltog som medlemmar i gruppen. Det var spännande med alla dessa bibliodramaproffs i vår grupp. Här integrerade jag även skrivövningar i arbetet vilket var ovanligt, förstod jag sedan.

I Bad Segeberg har jag också lett en så kallad Body & Mind-grupp, tillsammans med Ingrid Bolmsjö, där många inslag byggde på bibliodrama och drömgruppsarbete.

Två gånger har jag varit i Skara stift på Flämslätt för att leda en dags bibliodramaarbete. Första gången var det i ett konfirmandarbetslag. Andra gången var hösten 2007 i samband med prästfortbildningen. Ämnet var konfirmandarbetet och jag utgick från deltagarna själva och bad dem “översätta” sina bibliodramaerfarenheter till konfirmandarbetet. Det är ju lätt att säga, när man som jag har erfarenhet, men är säkert inte särskilt enkelt, om man inte har varit med om bibliodrama tidigare. Detta gav mig en nyttig tankeställare.

Kroppens spiritualitet
Jag har också skrivit en artikel, Bibliodrama – Kroppens spiritualitet
(Ur Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, årg. 2005)

Aktuellt
På Pastoralinstitutet i Lund har jag i vissa kurser gjort en bibliodramadag där studenterna har fått smaka denna metodik som ett sätt att förbereda predikan.

Jag ledde en bibliodramagrupp tillsammans med Wolfgang Teichert den 2-6 januari 2009 i Sankelmark, ny samlingsplats för bibliodrama sedan konferenserna i Bad Segeberg upphört.

Min vision och förhoppning om framtiden 
1. Att bibliodramaarbete förekommer på alla kyrkliga utbildningar där man arbetar med förståelsen av Bibelns texter.
2. Att det öppnas för ett samarbete mellan den akademiska teologin, främst bibelvetenskapen, och bibliodramanätverket. I Tyskland har ju till exempel Ellen Kubitza och Tim Schramm arbetat tillsammans många gånger. Tänk om detta vore möjligt i Sverige!

Se Register för information om personer och platser.

2009