Introduktionsdagar för bibliolog okt 2014

Bibliolog – för att var och en har något att säga
Tre introduktionsdagar för bibliolog hölls i olika delar av Sverige i början av okt 2014: i Göteborg, på Stiftsgården Vårdnäs och på Bromma folkhögskola. Ledare var Eva Eiderbrant, svensk präst som bor och arbetar i Schweiz. Eva är utbildare för bibliolog och har genomgått sin utbildning hos bland andra Uta Pohl Patalong, bibliologens främsta företrädare i Europa.

Bibliolog gör det möjligt att gå in i bibliska berättelser och uppleva dem inifrån. Text och liv möts och tyder varandra, ofta överraskande, berörande och befriande. Bland annat utforskas det som inte sägs eller berättas om de bibliska karaktärerna, det vill säga undertexten i berättelsen.

Några av Bibliodramasällskapets medlemmar var med på introduktionsdagarna och berättar om sina intryck.

Rapporter bibliologdagar