Bibliodrama – att låta Bibeln hända här och nu

Hélène-Dominique Lindroth intervjuar Lotta Geisler

Tänk om jag fått vara med på Jesu tid! Fått höra honom tala, se människorna runt
honom, och ställa frågor. Tänk om jag fick möta Adam och Eva i paradiset eller vara
med Noa och djuren i arken. Tänk om jag får möta en ängel eller kanske själv vara
en.

Blås dammet av Bibeln
Bibelns berättelser kan vara fantastiska, utmanande, hemska och underbara. Men de kan också vara tråkiga, obegripliga och helt irrelevanta. Kanske är min bild av Bibeln en tjock bok som ligger i skräpar i en flyttkartong någonstans. Det finns många kulturhistoriska skäl att känna till Bibelns berättelser, men Bibliodrama handlar inte om litteratur- eller kulturhistoria. I stället för historia handlar Bibliodrama om vårt liv här och nu, om att låta en text bli aktuell för oss. Biblos betyder böcker och dramatik, handling eller agerande. Bibliodrama i kyrklig kontext använder oftast Bibeltexter, men man kan även arbeta med andra texter, som sagor.

Att röra sig i texten
Varje gång man läser eller hör en text börjar bilder skapas i huvudet. Ju mer engagerad man blir av det man läser, desto fler sinnen aktiveras. Man ser inte bara bilder, man kan höra, känna dofter. Man kan beskriva Bibliodrama som ett sätt att tillsammans som grupp läsa en text och sedan resa sig från stolen och börja gå runt i texten. Det är inte så konstigt som det låter. Hur känns det om vi reser oss upp när vi hör om hur Jesus botar den lame mannen? Om vi gömmer oss under bordet när vi läser om syndafallet? Redan dessa enkla gester kan göra att vi uppfattar Bibeltexten på ett nytt sätt.

Varifrån kommer Bibliodrama?
Bibliodrama som metod för att närma sig Bibeltexter växte fram i Tyskland för drygt 30 år sedan. Metoden används både inom den evangeliska och den katolska kyrkan och det finns interreligiösa bibliodrama grupper. Ordet drama i bibliodrama kan påminna om teater, men det finns ingen regissör, ingen publik och inga skriva repliker. Alla som deltar är medskapare på lika villkor. Det krävs inga förkunskaper för att vara med. I ett bibliodrama kan både text, bild och rörelser förekomma.

Hur gör man bibliodrama?
Det måste finnas en grupp, en ledare, ett rum tillräckligt stort för att alla ska få plats och en text att arbeta med. Ett bibliodrama kan ta allt ifrån några timmar till flera dagar. Oftast har ledaren valt ut en Bibeltext i förväg. Texten läses först högt och sedan börjar deltagarna närma sig texten olika sätt, ensamma och i grupp. Man kan välja en vers, en person eller till och med ett enda ord som talar till en och reflektera vidare över det. Man kan måla texten, skriva poesi av den, röra sig till den, dramatisera den. Allt är möjligt, det beror gruppen, vilken text ledaren valt och hur lång tid man har till sitt förfogande. Ett bibliodrama handlar inte om att komma överens om vad en text ”egentligen betyder” utan om att ta reda på hur texten talar till mig här och nu. Guds ord är levande och berör oss på olika sätt vid olika tidpunkter. En välbekant text kan läsas som jag ser den för första gången och det jag trodde stod i texten kanske inte alls finns där. Man kan gå mycket, mycket nära och meditera varje ord eller se texten från ovan och upptäcka nya mönster. För att delta krävs inget annat än en vilja att öppna sig för nya tankar och en öppenhet mot de andra i gruppen. Allas tolkningar är lika mycket värda och ingen är expert.

Lotta Geisler, anställd i vår församling berättar om sin väg:

Första gången jag stötte på Bibliodrama på kurs hade jag ingen aning vad det var.
Att det skulle handla om Bibeln tyckte jag lät spännande, jag arbetade med
utbildning i kyrkan och kände att jag att behövde lära mig att läsa Bibeln på ett nytt
sätt. Under kursen arbetade vi en text ur Uppenbarelsenboken. Den boken hade
tidigare varit ganska obegriplig för mig, full av bildspråk och dramatik som kändes
främmande och långt ifrån mitt liv.

Vad hände?

– Jag blev förvånad över hur roligt det var och blev djupt berörd jag blev av det jag
var med om. När vi spelade och lät orden ta gestalt genom våra egna tolkningar
började den plötsligt vibrera av angelägna frågor. Jag blev dessutom nyfiken på
Uppenbarelsebokens texter över huvud taget. Det fanns en lekfullhet och en frihet i
sättet att närma sig texten, och jag upptäckte att texten talade på fler nivåer och
olika till alla som var med, fast var det samma text.

Jag blev sugen på att lära mig mer och deltog i fler kurser och utbildade mig under
några år till bibliodramaledare. Tillsammans med kollegor på Lidingö folkhögskola
skapade vi en svensk utbildning för bibliodramaledare. För att leda grupper måste
man både ha kunskap om Bibeln, om gruppdynamik och gärna en kreativ förmåga.
De ledare vi utbildat arbetar i olika församlingar och andra sammanhang. Runt om i
landet finns grupper som gör Bibliodrama tillsammans. Den nu pågående
kursomgången som jag och en kollega leder, har träffats i församlingens lokaler i
Klarahuset, det är en fortbildningskurs för ledare med viss erfarenhet redan av att
leda grupper.

Var får du ut av att arbeta med Bibliodrama?

-Vi lever i en kultur där man för det mesta är en passiv åskådare till det som sker. I
ett Bibliodrama går vi från att vara åskådare till att vara deltagare och från att göra
till att vara.

Prova själv på Bibliodrama!
Gustav Vasa församling vill gärna att fler ska få möjlighet att smaka på Bibeln och på Bibliodrama.
Därför erbjuder församlingen Bibliodramadag/kväll den 6 maj 2023 kl 10 – 16 på Klarahuset, Sabbatsbergsvägen

Dagen/kvällen genomförs i samarbetet med SENSUS studieförbund. Kostnad 250 kr (exkl lunch men inkl
fika). Dagen/kvällen leds av Lotta Geisler. Förutsättning för att delta är att du kan närvara hela tiden. Det behövs inga förkunskaper och du binder dig inte att delta vid fler tillfällen. Begränsat antal platser. Maila Lotta Geisler
lotta.geisler@gmail om du vara med eller har frågor.
Läs mer information om Bibliodrama på sidan https://www.bibliodrama.se/bibliodrama/

Hélène-Dominique Lindroth