Engelska onlineworkshops.

Att uppleva bibliodrama digitalt är just nu möjligt!

Det är fem olika engelska onlineworkshops med lite olika upplägg som erbjuds digitalt. Engelskannivån är ”broken english”-god enought!


LEADERS: Anna Gradin and Kasia Kamińska
TITLE: “Shepherd’s message”
TEXT: Luke 2, 8-20
DATE: 30th November- 16th January (paus week 51 and 52);
Mondays: 30th November, 7th December 2020, 4th and 11th January 2021.
TIME: 5 weeks with 5 hours every week including Mondays 3 hours, each meeting – 6-9 pm
NUMBER OF PARTICIPANTS: 12
DESCRIPTION OF THE WORKSHOP: The aim of the workshop is to create a space for experiencing and recognizing
the news of Christmas from the perspective of the shepherds and taking it with us into everyday life.
We will use a variety of creative methods, elements of playing on the online stage, elements of psychodrama, writing
a diary, working with photos, sharing groups and exercises for 5 hours every week and time for our own reflections.
Perfect English is not required. Workshops are organized in association with Umea folk high-school.
LANGUAGE: English
LEADERS PROFILES:
Anna Gradin- Folk high-school teacher, sheep farmer, leadership and theology student. Trained dialogue leader and
bibliodrama leader. Like to explore Bibliodrama online together with others.
Katarzyna Kamińska – academic teacher, bibliodrama leader, psychodrama assistant at the Polish Psychodrama
Institute, member of Polish Bibliodrama Association and musician.
CONTACT:
Anna Gradin: anna.gradin@umeafolkhogskola.se

WORKSHOP II
LEADERS: Agnes Bouwen and Anne Coussement
TITLE: “They saw a star….”
TEXT: Matthew 2, 1-12
DATE: 2th and 9th December 2020
TIME: 2 hours each meeting – 7-9 pm
NUMBER OF PARTICIPANTS: 12
DESCRIPTION OF THE WORKSHOP: Old stories can be surprising connected with our present day life. Who are you
in this story? Are you watching out for a star to lead you? Or are you a star yourself to show others the way? The way
to?
We would like to take you on this journey, discovering your own search and destiny … perhaps…
Before meeting online, we will send the participants some small exploratory exercises to do on their own before
entering our virtual bibliodrama room. Between the two sessions you will get some little exercises to reflect on what
happened and to prepare the next meeting.
We will use creative material and we will try to connect over the borders in the different rooms spread over Europe.
We will use colours and body movement, and objects from your daily life.. Sometimes intense, sometimes playful
with a wink of the clown…
LANGUAGE: English
LEADERS PROFILE:
Agnes/ Jes Bouwen – Flemish bibliodrama leader and trainer (since 2005), extra education in the European Cross
Border Bibliodrama Training ( 2017-2019), passionate about bibliodrama and the powerful impact of it.
Anne Coussement: hospital chaplain , bibliodrama leader and trainer
We work together in Het Leerke, an interfaith organization providing workshops and spiritual guidance and rituals.
CONTACT:
Agnes Bouwen: agnesbouwen@telenet.be
Website : https://www.hetleerke.com/europeanbibliodrama.html

WORKSHOP III
LEADERS: Bente Højris and Maria-Ioana Badale
TITLE: “A light is shining”
TEXT: Isaiah 9,1-6.
DATE: 6th of December 2020
TIME: 3 hours; 3-6 pm, (being 4 to 7 in Romania)
NUMBER OF PARTICIPANTS: 10
DESCRIPTION OF THE WORKSHOP:
”A light is shining” is not just a line from the Bible, nor just some words that a pure child might say to his mom,
looking at the Sky in a silent winter night…
”A light is shining” is not just a workshop prepared with love for God and love for people from all over the world, or
just an online meeting which we hope that would bring together more ”light-seekers” in a peaceful Sunday
afternoon…
”A light is shining” is more than all of these, because… we think we all agree that for real A LIGHT it is SHINING in any
Heart ,in every little cell, in every little living form!
We invite you to discover the Light and to enjoy our Shining!
LANGUAGE: English
LEADERS PROFILES:
Bente Højris – I’m from Denmark. I’m the minister of a small Baptist-church. My experience with Bibliodrama is from
my Swedish basic Bibliodrama training, and the European advanced training. I sometimes use Bibliodrama in my
work in my church, especially among refugees!
Maria-Ioana Badale – I am from Romania, I’m a psychologist and I work as school counselor in an urban area school.
My experience with Bibliodrama started as a participant in two European Conferences in 2012 and 2013, then the
Bibliodrama Facilitators Basic Course and European Advanced Course. I gained experience in facilitating groups in
the basic and advanced training courses.
CONTACT:
Bente Højris: bente@bibliodrama.dk

WORKSHOP IV
LEADERS: Beata Chrudzimska and Csaba Nemeth
TITLE: “Awaiting and Hope”
TEXT: Joh. 5,1-9
DATE: 29th of November 2020
TIME: 3 hours; 3-6 pm
NUMBER OF PARTICIPANTS: 10
DESCRIPTION OF THE WORKSHOP:
In our fast moving world we have no time. Can we pause our life,
can we wait for something? How much patience do we have? Is
it worth waiting for something? Is there anything which is
worth waiting for? What is the difference between complaint
and waiting for something? We are looking for answers to those
questions with the help of the Bible.
LANGUAGE: English and German
LEADERS PROFILES:
Csaba Nemeth – I live in Hungary with my family. I have 4
children and already 2 grandchildren. I have been involved with
Bibliodrama for 5 years and have great fun with it. It’s an
exciting method in my view for developing self-understanding
within a play environment with the characters of the Bible.
Since 2018 I have had experience in leading bibliodrama.
Beata Chrudzimska – philosopher, theologian, bibliodrama
trainer (GfB), psychodrama assistant, coach, religious
pedagogue.
CONTACT:
Csaba Nemeth: nemethcs999@gmail.com

WORKSHOP V
LEADERS: Carolin and Andreas Erdmann
TITLE: “Muted”
TEXT: Luke 1, 8-22
DATE: 13th December 2020
TIME: 3 hours, 4-7pm
NUMBER OF PARTICIPANTS: 12
DESCRIPTION OF THE WORKSHOP: A bibliodramatical
afternoon about meeting angels.
LANGUAGE: English
LEADERS PROFILES:
Carolin and Andreas Erdmann – bibliodrama facilitators,
religious educators, theater pedagogue and experienced
educator.
CONTACT:
Carolin Erdmann: carolin.erdmann@posteo.de

Grundkurs i bibliolog

Lär dig leda bibliolog

  • ett sätt att läsa och uppleva Bibeln tillsammans

Grundkurs i bibliolog
Bromma folkhögskola
26-30 oktober 2020

Kurstid: Måndag 26 oktober 2020 (start efter lunch)
till fredag 30 oktober (före lunch).
Plats: Bromma folkhögskola.
Kostnad: 2.200 kr, om du betalar själv. (2.600 kr,
om din arbetsgivare betalar.) Mat och logi tillkommer,
och det ordnar du själv. Du kan äta på skolan om du vill.
Sista anmälningsdag: 30 september 2020.

Anmälan (även intresse-anmälan) och frågor ställs till:
Eva Danneholm, 070 27 317 57,
eva.danneholm@equmeniakyrkan.nu

(En formell anmälan ska göras via Bromma folkhögskola
efter sommaren, vilket du får mer information om när du
anmäler ditt intresse för kursen.)

Kursledning:
Eva Eiderbrant. Prästvigd för Linköpings stift,
sedan 20 år bosatt och verksam i Schweiz, bibliologledare och -tränare.
Eva Danneholm. Pastor i Equmeniakyrkan, bibliodramaledare och bibliologledare.

Söker du en ny möjlighet att utforska bibelns texter där både lek och djup tillåts? * Önskar du dig en hållning till berättelserna som får dem och oss att öppna upp och mötas?

Hoppas du på att kunna hjälpa en grupp att tillsammans uppleva
bibliska gestalter på ett sätt som kan överraska och berika?
Då kan du lära dig leda bibliolog!

Bibliolog är en älskad och beprövad metod att gå in i
de bibliska världarna och låta text och liv tyda varandra
ömsesidigt. Metoden är spridd i USA, centrala Europa och
delar av Afrika. Den är grundad av den amerikansk-judiske
läraren och terapeuten Peter Pitzele och hans fru konstnären
Susan Pitzele, som är kristen.

Kursen ger dig en grund att stå på för att leda bibliolog.
Under kursen får du möjlighet att utforma en egen bibliolog
och pröva den i ett tryggt sammanhang.
Du får efter genomgången och godkänd kurs ett certifikat
utfärdat av det internationella nätverket för bibliolog.

Du lär dig också om bibliologens bakgrund, grundregler
och text-teoretiska sammanhang.

Du är välkommen att delta i kursen om du är verksam inom
kyrkor, samfund, skola eller annat där du ser ett möjligt fält
för att utöva bibliolog. Teologisk eller religionspedagogisk
utbildning är en fördel, men inget krav. Det är en fördel om
du har deltagit i en bibliolog innan kursen börjar.

Här hittar du mera information och kan trycka ut foldern. http://www.bibliodrama.se/litteratur/artiklar/ovriga-artiklar/vad-ar-bibliolog