Bibliodrama on-line

Bibliodrama on-line, måndagarna 29 januari & 5 februari, 18.00-20.15.
Kvällarna led sav Eva Danneholm, Sverige, och Eva Z.Schmitt, Tyskland.
Vi samtalar på ”good enought English”.
Under de två kvällarna vandrar vi tillsammans med kvinnornas i Ruts bok.
Rut bryter upp och flyttar. Vad lämnar hon? Finns det hopp för
framtiden? Hon söker nya horisonter, nytt hopp.
Vi läser, får tid att reflektera, samtalar med varandra, använder
rörelse och kreativa arbetssätt.


Anmälan gör du senast 22/1 till denna mail-adress: madita@gmx.net
När du anmäler dig får du mer information och en länk till Zoom.