Bibliodrama, Lerum, södra Sverige

I vår har Bibliodrama texter om hopp.

Vi människor behöver hopp och ljus i våra liv och det behövs i vårt samhälle och i vår värld. Tillsammans utforskar vi hur orden kan ge oss hopp på djupet och hopp för framtiden. Vi erbjuder 3 tillfällen. De är fristående och man anmäler sig till vart och ett av dem.
Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt. Genom rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp
.

Med hjälp av bibeltexter från Efesierbrevet (Bibel 2000 och The Message på Svenska) under vårens tillfällen reflekterar vi över vårt hopp

I Bibliodrama kan vi använda bibeln, psalmer, sagor och andra texter.
Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs.

TILLFÄLLE 1
12 februari kl 15–18
Tema: Ögonens skärpa och klarhet
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 5 februari

TILLFÄLLE 2:
25 mars kl 15–18
Tema: Fred
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 18 mars

TILLFÄLLE 3:
13 maj kl 15–18
Tema: Styrka och Mod
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 6 maj

Anmäl till någon av oss:
Susanne Lindström, församlingspedagog och diplomerad bibliodramaledare
Telefon: 0302-52 25 79
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
SMS: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

INFORMATION OM VARJE TILLFÄLLE:
Vi erbjuder kaffe/te, smörgås och frukt till självkostnadspris. (Du kan använda Swish). Vill du ha något annat får du gärna ta med det.
Både du som är nyfiken på Bibliodrama men aldrig har prövat och du som tidigare har deltagit är varmt välkommen.
Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs.
Du får också en bekräftelse på att du anmält dig.
Maxantal vid resp datum: 12 stycken