Bibliodrama i fastan, Vårgårda

Lördag den 24 februari 9:00-17:00

Bibliodramadag i fastan

Temat för dagen är den kämpande tron.

Vad har vi som vi kämpar med i våra liv? Den kämpande tron påminner oss om att aldrig ge upp. Den här dagen får hjälpa oss att sätta ord på detta och låta hoppet ta plats i våra kroppar.

Bibliodrama är en form av bibelupplevelser där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibels berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt. Man kan säga att bibliodrama innebär att ”läsa bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. genom rollspel improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i en grupp. Genom att i bibliodrama pröva nya undertexter förändras och fördjupas gammal och van text.

Både du som är nyfiken på bibliodrama, aldrig prövat eller som tidigare har deltagit är varmt välkommen.

Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling och Diplomerad Bibliodramaledare och Madeleine Dahl, präst i Vårgårda.

Kostnad: 300 kronor i priset ingår fika, lunch.

Anmälan senast den 18 februari till Vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se. 0322-73700

I samband med anmälan betalar du deltagaravgiften via Swish 123498 34 66

Har du inte swish så löser vi det.¨Märk med Bibliodrama 24 februari”

Boende: För den som önskar övernattning så har Prästgården några gästrum.För att boka dessa kontakta Madeleine.dahl77@svenskakyrkan.se

Arrangörer: Svenska kyrkan Vårgårda, Lerums församling, Bibliodramasällskapet i Sverige och SENSUS studieförbund.