Bibliodrama, Falun

Bibliodrama möter vi den bibliska texten med hela vårt jag. Vi upptäcker och upplever texten med kropp och själ, med hjärta och förstånd.

Öppet Bibliodrama hösten 2022

13 september kl 18-21
11 oktober kl 18-21
8 november kl 18-21
6 december kl 18-21
i Kristinegården, Kristinegatan 11

Medtag eget fika

Ledare: Susanne Dahlgren, Bibliodramaledare och
Helene Isborn, Diplomerad Bibliodramaledare

Anmälan och frågor:

Susanne Dahlgren, Bibliodramaledare, tel. 023-70 20 53
eller susanne.dahlgren@svenskakyrkan.se

023-70 20 00 · www.svenskakyrkan.se/falun