Bibliodramadagar i höst 24-25 november 2023

Välkommen till Bibliodramadagar i samverkan med Svenska Bibelsällskapet

Bromma folkhögskola 24–25 november 2023.

” Det är stort det här! ”
Höstens bibliodramadagar börjar få färg och form och vi tycker att det kommer att bli spännande att samverka med Svenska Bibelsällskapet.Det blir roligt att Anders Göranzon, generalsekreterare från Svenska Bibelsällskapet kommer att medverka på ett aktivt sätt på dagarna. Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026. Den nya översättningen av
Nya Testamentet är i arbete och i samband med bibliodramadagar kommer vi på olika sätt pröva texterna.

Temat blir ÖVERSÄTTA – TOLKA – MELLAN RADERNA där bibliodramats arbetssätt ju bland annat handlar om att använda olika översättningar, ofta flera språk men också låta kroppen och alla sinnen få ’översätta’, gestalta, meningar och berättelser på ett lekfullt och utforskande sätt. I det textrum som bibliodrama erbjuder finns utrymme för personliga möten med en text och dess tolkning för var och en, men också en gemensam utläggning av texten, vi t. o. m bokstavligen går och rör oss i texten, där delandet av allas intryck och uttryck bidrar till att berika och utveckla vad den aktuella texten kan handla om för oss i dagens sammanhang. För övrigt kommer det användas olika översättningar under dagarna.

Programmet är byggt med möjlighet att delta under hela tiden eller välja olika delar:
Det blir workshops, bibliodrama med god mat och tid att mötas.

Bibliodramasällskapet vill erbjuda dig som är nyfiken och vill prova på bibliodrama som en möjlighet. En härlig sådan!

PROGRAM
Fredag 24 november
17:30 Incheckning och fika
18:00 – 21:00 Långt Bibliodrama del 1: Stefan Sjöblom och Lotta Damberg,
18:00 -21:00 Bibliolog och lite mer på det: Susanne Lindström

Lördag 25 november
9:00-12:00 Befriande bibelläsning med Anders Göranzon

12:00-13:30 Lunch

13:30 Kort bibliodrama 1: Sussi Ågren och Eva Bergström.
13:30 Bibliodrama 2: Eva Andersson, och Lotta Geisler.
13:30 Bibliodrama del 2: Stefan Sjöblom och Lotta Dahmberg.

18:00 Bibliodra-mat, gemenskap, prat och glädje med Olle Hilariusson

En liten teaser av programmet:
Fredag och lördag: Långt Bibliodrama del 1
Text: Lukas 13: 6–9.Vi väljer en provöversättning från 2015.
Ledare:
Lotta Dahmberg, dipl. bibliodramaledare, dramapedagog, levande verkstadspedagog, handledare, folkhögskollärare.
Stefan Sjöblom, pastor, träkonstnär, tid. häktespastor, folkhögskolelärare.

Fredag:
Bibliolog och lite mer på det Det skall bli spännande att prova den nya översättningen. De som är med
får leva sig in i de bibliska gestalternas personligheter. I dessa roller fyller de i de ”mellanrum”, som finns i texten, med egna upplevelser och idéer. När vår livshistoria och den bibliska historien vävs samman, blir textens ord levande och igenkännliga för oss. Jag har valt en text från Bibelsällskapets
nyöversättning (NT26). Vilken får ni se, den är under process nu.
Ledare: Susanne Lindström, dipl. bibliodramaledare, bibliologledare, och församlingspedagog.

Lördag:
Kort bibliodrama 1:
Bibliodrama utifrån Lukas 2: 14–21, provöversättning svenska bibelsällskapet 2026.
Är du utvald? Förstår du något som inte andra förstår? Att utvecklas som människa, att tänka utanför boxen, att våga närma sig själv: vem man är…
Ledare: Susanne (Sussi) Ågren: utbildad bibliodramaledare, grundskolelärare.
Eva Bergström: utbildad bibliodramaledare, diakon. begravningsrepresentant.

Lördag:
Kort Bibliodrama 2:

“Mind the Gap” – akta dig för avståndet!
Vi vill arbeta med en nyöversatt text (Markus 16: 1–8) men också med äldre texter och på fler språk. Vad händer med orden vi berörs av, vad är det som förändras i texten, i
oss? Översättning heter “translation” på engelska. Ordet trans kommer från latin och betyder ungefär “på andra sidan av”, “bortom” eller “gå över/överskrida”. Språk liksom kommunikation är mer än ord, men också ord, och de kan kännas och brännas i mellanrummen där mycket kan hända. Orden kan få kropp, de kan ha färg, höras, smaka och dofta. Bibliodrama handlar om tolkning och om det viktiga mellanrummet mellan ord och språk, där våra liv utspelar sig!

Ledare:
Eva Andersson arbetar till vardags som lärare på Svenska kyrkans
utbildningsinstitut. utbildad bibliodramaledare, församlingspedagog
Lotta Geisler, arbetar som terapeut och med handledning. dipl. bibliodramaledare, diakon och lärare

Information:

Priser:
Allt: Bibliodrama långt eller bibliolog 1+föredrag +
lunch + bibliodrama 2a/2b + fest dvs ALLT: 1100: –
Enstaka pass: (bibliolog fre., föredrag, bibliodrama
2a/2b) 400: – med lunch 550: –
Två pass: 700: – med lunch 850: –
Festlig middag: 450: –
Förkortningar:
Bibliodrama långt = Den långa workshopen fre.
kväll och lör. em.
Föredrag= inkl. föredrag, bibliodrama och bibliolog
lör. fm.
Bibliolog1 = fre. kväll
Bibliodrama 2a/2b = lör. em. två

Kostnaden för valda pass och måltider faktureras i
efterhand. Ej i förväg anmäld frånvaro faktureras
med hela kostnaden.

Anmälan:
Öppnar den 15 september och du hittar
den på https://www.brommafolkhogskola.se/kortkurser/bibliodramadagar/
Sista anmälningsdagen är den 15 november 2023

ERBJUDANDE: Är du 20 år eller yngre betalar du halva priset.
Resebidrag: Även i år finns möjligheten att söka resebidrag – upp till hälften av sin reskostnad.
Bokbord: Det kommer finnas bokbord, information om bibliodrama. Det kommer också finnas en låda
där man lägger förslag till motioner inför årsmötet.
Boende: Det är inte möjligt att bo på Bromma folkhöskola, men vi rekommenderar First Hotel,
Brommaplan. För att erhålla rabatten på first hotel Brommaplan uppger man “Rabatt Bromma folkhögskola” vid bokningen.

Från Brommaplan åker man snabbt in till city.

Där kommer det att finnas spännande filmer om helgen, dessa hittar du på facebook Bibliodramasällskapet i Sverige och Instagram: svenskabibliodramasällskapet.