STOR GLÄDJE!

Med stor glädje vill vi nu meddela att Biblodramasällskapets deltagande i Erasmus+ programmet
”Vuxnas lärande” startar 1 augusti 2023 och kommer att pågå t.o.m 31 juli 2024.

Vårt mål i den ansökan vi fått beviljad lyder: Bibliodramasällskapet vill ”Utveckla och stärka samarbete och utveckling av Bibliodrama i ett europeiskt sammanhang”.

Konkret innebär det att vi nu bl a har möjlighet att finansiera 13 av våra medlemmars deltagande i
EBW:s dagar i Åbo 15-19 augusti. Det är i sanning en stor glädje!
Vi kommer att fortlöpande berätta mer på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i sociala medier.

Bibliodramahälsningar
Styrelsen / Helene Isborn