Svenskgruppen som åkte till Åbo/Turku på #EBW23

Svenska deltagare vid europeiska bibliodramanätets workshop 15.8-19.8. i Åbo. Internationella, ekumeniska och interreligös samarbate på många olika språk. Roligt var också att det åkte med ett gäng nya medlemmar!