Välkommen!

Bibliodrama använder olika kreativa uttryckssätt som tex rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal i grupp för att ge deltagarna möjlighet att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om.

Ordet biblio (bok) visar på att metoden utgår ifrån en text.

Ofta är texten hämtad från Bibeln, men även andra existentiella texter, sagor och poesi används inom bibliodrama. Ordet drama visar på att den egna livsberättelsen möter texten.

På hemsidan hittar du verktyg, du hittar mera information, du kan läsa rapporter och möta människor som använder bibliodrama som en del av livet.