Verksamhetsplan för Bibliodramasällskapet i Sverige 2022-2023


Bibliodramasällskapets styrelse föreslår till årsmötet 2022 följande verksamhetsplan fö
verksamhetsåret 2022-2023:

Kontinuerligt arbete

 1. Utökade Insatser för medlemsrekrytering och medlemsvård.
 2. Information till medlemmarna genom medlemsbrev
 3. Information till intresserade och medlemmar genom hemsidan bibliodrama.se,
  Facebook och Instagram.
 4. Samverkan
  ● Uppmuntra medlemmar
  att delta i Bibliodrama-arrangemang och Bibliodramautbildningar IRL och digitalt,
  att dela arrangemang och erfarenheter på hemsidan bibliodrama.se, Facebook
  och Instagram.
  att använda och informera om Handbok i bibliodrama,
  att möjliggöra internationell medverkan och tolkning vid svenska workshops,
  ● att samverka med Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan m.fl.,
  ● att samverka med studieförbunden Bilda och Sensus utifrån vår avsiktsförklaring,
  ● att samverka med folkhögskolor.
  ● att få fler människor att pröva Bibliodrama.
 5. Uppmuntra till Bibliologens utveckling och stötta utbildning av bibliologledare i Sverige.
 6. Vidareutveckla och öka vår närvaro på de digitala plattformarna Hemsidan,
  bibliodrama.se, Facebook, Instagram med nya artiklar och fortlöpande dokumentation av
  erfarenheter från det bibliodramaarbete som bedrivs i olika delar av landet och på olika
  håll i Europa.
 7. Vidareutveckla Bibliodrama genom att erbjuda Bibliodrama IRL och online, samt i
  hybridform IRL/online över kortare och längre tid. Inspirera till planering, handledning,
  processgenomgång samt utveckla nya former för bibliodramats gestaltning i vår tid.
  Långsiktigt utvecklingsarbete på riks och lokalplan
 8. Vidareutveckla Bibliodrama som ett redskap för dialog inom olika områden, till exempel
  interreligiös dialog, konfirmandarbete, pilgrimsvandring, katekumenatet, frälsarkransen,
  bibelfigurer, integrationsarbete i församlingar, genom utbyte med kultursektorn, resor
  med Bibliodrama samt att skapa möjligheter att erbjuda Bibliodrama för personer med
  olika funktionsnedsättningar.
 9. I samband med Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av NT vill vi utforska hur
  Bibliodrama skulle kunna bidra till intresse för Bibelns texter.
 10. Söka bidrag till Bibliodramasällskapets verksamhet via Erasmus+

Tagit vid årsmötet 2022